9. Annat

9.1 Ordlista och facktermer

accesstid
Används för att mäta prestanda på hårddiskar och CD-ROM spelare. Ju lägre accesstid desto snabbare.

ACS
Asynchronous Communications Server. Modemserver eller en s.k. gateway för asynkron datakommunikation.

adapter
Används för att länka ihop speciella enheter som inte direkt kan kopplas samman.

adapter
Apparat - hårdvara - som används för att koppla ihop enheter i ett datasystem. Kallas även Interface.

ADB
Automatisk DataBehandling. Ofta äldre benämning för hantering av datorer och information på dessa. Dock en utgående fackterm som idag inte används av mer än riktigt gammel-konservativa tjänstemän.
Står även för: Apple Desktop Bus: System för Macintosh som används för att koppla ihop yttre enheter.

ADP
Automatic Data Processing. Automatisk Databahandling, helt enkelt.

ADPCM
Adaptive Delta Pulse Code Modulation. En typ av komprimenring som används vid lagring av data.

adress
Allt som lagras i datorns minne har en adress, så att processorn snabbt ska kunna hitta rätt data. På varje adress får det plats ett tecken - dvs ett byte.

adressregister
En del av minnet där datorn lagrar adresser till andra delar av minnet.

agent
Ett program som används av andra programvaror.

ANSI
American National Standards Institute. En amerikansk organisation som tar fram olika standarder. Det finns även en teckenuppsättning som kallas ANSI, och som är väldigt omtyckt inom BBS:er, då man kan skapa enklare grafik med dess speciella tecken.

applikation
Ett datorprogram, helt enkelt.

ASCII
American Standard Code for Information Interchange. En standard över vilka värden de olika tecknena ska ha i datorn. Bokstaven 'A' har t.ex. alltid värdet 65, oavsett vilken dator du sitter framför. Är inget du behöver kunna, om du planerar att börja programmera.

avbrott
Avbryta en operation och återgå till operativsystemet eller programmet som skapade avbrottet. Även: Ett slags meddelande som skickas från en maskinvara med IRQ adress, till processorn, och som talar om att maskinvaran behöver använda processorn. I och med Plug and Play krävs inga avbrott.

backup
En säkerhetskopia av data. Backup bör tas på allt som är viktigt. Säkerhetskopior kan lagras på disketter eller skivor avsedda för just detta endamål, exempelvis iOmega ZIP drive, SyQuest

bandbredd
Hur mycket man kan skicka på en viss tid via telekabel mellan datorer. Används ofta för att beskriva hastigheten på Internet. Bandbredd mäts i Kbps eller MBps.

bandstation
En backup-enhet som lagrar data på en typ av band - ofta DAT-band.

bootsektor
Den sektor på en diskett eller en hårddisk vilken innehåller data som startar program - MS-DOS exempelvis. Bootsektorn på din hårddisk är väldigt känslig för virus, eftersom den måste fungera för att du ska kunna boota din dator utan startdisk.

bps
Bits Per Second (Bitar Per Sekund). Ett vanligt sätt att mäta överföringshastigheter. Ett 28800 bps modem skickar således, i teorin, 28800 bitar per sekund. Detta stämmer inte i verkligheten, eftersom teleledningar kan dra ner på hastigheten, datorn påverkar och idag använder modemen kompression för att packa ihop data och öka hastigheten. Man mäter modemens hastighet i bps, inte baud, som en del gör.

bugg
Ordet uppstod på den tiden då man körde med elektronrör istället för transistorer. Det hände då att någon insekt (bug på engelska) kröp in bland rören, brändes upp, och kraschade hela datorn. Idag beror inte buggar på insekter, utan på felprogrammering i mjukvaran. Buggar ska rapporteras till den som skrivit programmet, så att han/hon kan fixa det. Kan mycket väl orsaka krasch.

buggfix
Ett litet slags program som fixar till buggar i större programvaror. Kallas även 'patch'.

CARP

Cache Array Routing Protocol; nyligen Microsoft-utvecklat protokoll för att ersätta ICP; är på förslag hos IETF.

cluster
Hårddisk-term. En cluster innehåller flera sektorer, och en sektor innehåller flera bytes.

Cracker

En föreslagen beteckning, i stället för hacker, på personer som begår dataintrång.

DAT
Digital Audio Tape, fyramillimetersteknik med rötter i musikbranschen. Ett slags band som i huvudsak används för att spela in högkvalitativ musik på, men används också till backup.

dataväxel
En växel som ser till att data skickade via ledningar kommer rätt. Dataväxel är ett flummigt begrepp som innefattar routers, hubbar och switchar.

dB-begrepp
Decibel (dB) är en logaritmisk måttenhet som definieras som en jämförelse mellan två (effekt)storheter.

DDS

Digital Data Storage, lagringsmetod som används för 4 mm/DAT-kassetter.

diskduplicering
Duplicering är ett annat ord för att kopiera en diskett.

diskett
Små magnetiska skivor som man kan lagra data på. De vanligaste disketterna är DD (720 kb) och HD (1,44 MB), båda i 3 1/2 tums format. Förut användes 5 1/4 tums disketter - stora flata och böjliga. Disketter används mest till säkerhetskopiering för användare som inte har tillgång till någon backupenhet. Är också bra att skicka mindre filer på. Meningslöst vetande: Tål mer än vad man kan tro. Vi har testat med att ta ut själva skivan från disketten och sedan stoppat in skivan i platshöljet från en annan diskett. Och det funkade oväntat bra.

diskspegling
När en disk speglar en annan innehåller den hela tiden samma data. Skriver du en fil till en av skivorna, kopieras filen över till den andra.

diskettstation
Används för att kunna läsa och skriva disketter.

DLT

Digital Linear Tape, lagrar på spår som går parallellt med bandets kanter.

dämpning i kablar
En signal som färdas i kablar kan dämpas (försvagas) beroende på olika faktorer - exempelvis för långt avstånd, dåliga skarvningar etc.

EISA
Extended Industrial Standard Architecture. En standard på portar för expansionskort.

Exabyte

Företag som anpassat Sonys åttamillimetersteknik för datalagring. Även namnet på deras teknik.

fast förbindelse
Istället för att ringa upp sin Internetleverantör kan man hyra en kabel och vara direkt uppkopplad till nätet, konstant. Väldigt dyrt, men snabbt och smidigt.

FAT
File Allocation Table. En del av hårddisken som innehåller information om var filer och kataloger ligger. Inget man som användare behöver bekymra sig om - såvida du inte formatterar bort den delen.

formatera
Förbereda en diskett eller någon annan lagringsmedium för lagring och användning. När du formaterar en diskett rensas all tidigare information, och ny styrdata lagras, t.ex. information om ettiketten på disketten, och annat tekniskt.

fragmentera
När du använt din hårddisk länge så börjas filer delas upp och spridas ut över hela disken. Då är det dags att trycka ihop dem igen, vilket du gör med ett defragmenteringsprogram. Hårddisken blir då mycket (nåja) snabbare.

FTP
File Transfer Protocol. Ett sätt att skicka filer över Internet. FTP-servrar finns det in oändlighet, och där kan du hämta hem filer av alla dess slag

GB
Gigabyte. Måttenhet: 1024 megabytes, 10478576 kilobytes, 1073741824 bytes - tecken. Brukar avrundas till 1000 MB, men då förlorar man som synes 73 MB.

gopher
En programtyp för att hantera information på Internet.

grafikkort
Ett instickskort till din dator, som har hand om grafiken och på så sätt avlastar själva processorn. Det är ditt grafikkort du ska kolla upp om du vill ha större upplösning, mer färger och snabbare grafik.

hacker
Person som knäcker koder och bryter sig in i utomstående datorer. Oftast är det bara spänningen över att ta sig in i ett annat system via sin egen dator, som driver på en hacker. Men ibland dyker det upp elaksinnade personer som även saboterar, och det har vi sett exempel på ute på Internet, där hemsidor blivit ändrade. Hacker har också kommit att stå för ett datafreak som kan mycket, och spenderar större delen av sitt liv med att programmera små onödiga, program. Ursprungligen en skicklig och envis programmerare. Numera avses i allmänhet en person som begår dataintrång.

helical scan

Lagrar på spår som går i diagonalt över bandet.

hårddisk
Förkortas HD. Lagringsenhet som fungerar som en diskett. Man kan skriva och lagra på den hur mycket man vill. Man kan radera filer, lägga till filer, ja allt. Fördelen med en HD jämfört med en diskett är att den är många många gånger snabbare och att den rymmer mycket mer. Idag bör du inte köpa en dator som har en HD mindre än 1 GB.

hemsida
En sida på Internets WWW. Kan innhålla text och bilder, men även animationer och ljud.

hexadecimal
Ett talsystem som används av programmerare. Har basen 15 - F. Man räknar 1..9, A..F. A är alltså 10 och F 15. Efter F kommer 10...19, 1A...1F o.s.v. Används bl.a till RBG-färger.

HTTP
HighTagged Transfer Protocol. Protokollet som används för att skicka över hemsidor (WWW).

högnivåspråk
Programmeringsspråk som är mer abstrakt (se abstraktion) än lågnivåspråk. Basic, C, Pascal är exempel på högnivåspråk.

IBM
International Business Machines. Också kallat 'Big Blue', med syfte på deras logotyp. Ett av de största datortillverkarna, som har varit med sedan starten.

ICP

Internet Caching Protocol; IETF-standard från 1995 som låter en grupp proxy-servrar samarbeta för att uppnå bättre prestanda.

IDE
Integrated Device Electronics. Kontrollsystem för hårddiskar, CD-ROMs, scanners och liknande. Sitter i de flesta vanliga PC-datorer. Vanligtvis finns det två IDE portar på ditt moderkort. Du kan koppla två enheter till varje port, men då gäller det att du kan lite om datorer, för de båda enheterna måste byglas om till 'slave' och 'master'. IDE är billigare med prestandamässigt lite sämre än SCSI.

IETF

Internet Engineering Task Force; det viktigaste standardiseringsorganet för Internet-tillämpningar.

ikon
Liten bild som är sammankopplad med en fil. Ikoner används i Windows och andra operativsystem med grafiskt användargränssnitt.

IMHO
In My Honest Opinion. Uttryck som används på Internet och BBSer.

insticksprogram
Små program som används av webläsaren för att få mer funktioner. Kallas också plug-ins.

Intel
Det företag som har tillverkat de flesta processorer som sitter i vanliga PC-datorer.

interaktiv
Multimediatitlar går under beteckningen interaktiv, och det betyder att användaren kan vara med och bestämma vad han eller hon ska göra. I stort sett allt i datorn är interaktivt, eftersom det hela tiden är du som bestämmer vad som ska ske.

interface
Apparat - hårdvara - som används för att koppla ihop enheter i ett datasystem. Kallas även adapter.

Internet
Internet är det välkända 'globala datanätverket'. Egentligen är inte Internet ett nätverk, utan massor av nätverk sammankopplade med varandra. Du kan antingen komma ut på nätet genom att koppla upp din dator till nätverket (kostar ett antal xxxxx kr) eller använda dig av en uppringd förbindelse. Du ringer då en Internetleverantör som du har köpt abbonemang hos med modem. Via deras server kan du sedan komma ut på 'nätet'. Du betalar självklart bara telefonkostnaden till Internetleverantören, inte till USA om du kopplar upp dig till en server där. På nätet kan du skicka brev, hämta filer, surfa på WWW, IRC:a m.m.

IP
Ett protokoll som alla datorer på Internet kan kommunicera med.

IP-adress
Alla datorer kopplade till Internet har en specifik IP-adress bestående av 4 nummer. T.ex. är 192.56.122.255 en IP-adress - som förmodligen går till ett ställe jag aldrig besökt. Vad vet jag, jag hittade på den.

ISA
Industry Standard Architecture. Standard för instickskort i de flesta PC-datorer.

ISDN
Integrated Service Digital Network. Används för höghastighetsöverföringar via det vanl